Stowarzyszenie

Nasza historia sięga roku 2003, kiedy to na potrzeby organizacji Festiwalu Sztuk Różnych „Bieszczadzkie Anioły” powstało Stowarzyszenie Miłośników Bieszczad „Pieczęć Zielonego Kielonka”. Zrodziło się ono z grupy przyjaciół, których szlaki skrzyżowały się na płaszczyźnie miłości do gór, muzyki i poezji. Mamy w sobie spokój krainy łagodności i szaloną energię do aktywnego działania – obydwie te cechy łączą się w fenomenie, którym jest organizowanie przedsięwzięć kulturalnych związanych z różnymi aspektami sztuki, górami – przede wszystkim Bieszczadami oraz radością bycia razem. Na co dzień jesteśmy rozrzuceni po całej Polsce i świecie. W ramach hobby zaś z pasją angażujemy się w organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych i społecznych. Jest to nasz wolontariat ku własnej satysfakcji i uciesze ludzi, którzy mogą z efektów naszych działań korzystać.

Z biegiem lat nakreślone zostały konkretne cele, jakie Stowarzyszenie postawiło przed sobą: rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi kultury, a także przyczynianie się do promowania indywidualnej twórczości oraz wspierania wszystkich tych, którzy podejmują takie działania. W 2007 roku uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na tę obecną czyli Stowarzyszenie Miłośników Bieszczad „Moje Bieszczady”.

W 2009 roku Stowarzyszenie podjęło decyzję o rezygnacji z festiwalu „Bieszczadzkie Anioły”. Jednocześnie stało się inicjatorem i organizatorem Bieszczadzkich Spotkań ze Sztuką „Rozsypaniec”, które opierają się na zdobytym wcześniej doświadczeniu, pasji do muzyki, gór oraz poezji. Rozsypaniec jest efektem całorocznej pracy członków Stowarzyszenia, które zsypują się w całość w sierpniowym Bieszczadzie.