Co wyróżnia sztukę współczesną?

Piękno sztuki polega między innymi na tym, że uwiecznia ona spojrzenie na świat ludzi w danym okresie historycznym. Choć w dzisiejszych czasach dość mało ludzi docenia artystów, to jednak wielu pasjonatów na całym świecie tworzy nowe dzieła. Czym jednak cechuje się sztuka współczesna?

Jak zaczęła się sztuka współczesna?

Trudno jednoznacznie określić ramy czasowe sztuki współczesnej i co wchodzi w jej skład. Na ogół przyjmuje się, że powstała ona po zakończeniu II wojny światowej i trwa do dziś. Inni korzeni sztuki współczesnej szukają jeszcze wcześniej, czyli na początku XX wieku.

Historycy sztuki są za to niemal całkowicie zgodni co do tego, że za powstanie sztuki współczesnej odpowiedzialni byli dadaiści. Dadaizm to bowiem XX-wieczny ruch artystyczny, który nadał kierunek rozwoju szeroko pojętej działalności artystycznej. Dadaiści głosili, że sztuka powinna dopasować się do szybko zmieniającego się świata. Oznaczało to zerwanie ze sztuką w tradycyjnym ujęciu i postawieniu na zupełnie nowe rozwiązania.

Jednocześnie dadaiści nie stworzyli żadnego spójnego stylu. Dadaizm poniekąd oznacza pełną dowolność w tworzeniu sztuki i wybieraniu metod jej przekazu. Ma to ogromne odbicie w sztuce współczesnej. Obecnie artyści dużo częściej niż dawniej sięgają po humor, czy też szokują odbiorców. W porównaniu do odległych czasów zmienił się też sposób prezentowania sztuki. Współcześni artyści ukazują ją chociażby na tzw. happeningach.

Czym wyróżnia się współczesna sztuka?

Współcześnie artyści mają znacznie większe możliwości niż dawniej. Technologia umożliwia tworzenie sztuki w sposób, który jeszcze kilkadziesiąt, a w szczególności kilkaset lat temu był całkowicie niemożliwy. Dobrym przykładem są tu plakaty, choć tworzy się je głównie dla celów marketingowych, to jednak mogą one także przedstawiać prawdziwy artyzm. Wielkie możliwości związane są również z technologią komputerową. Aktualnie każdy artysta zajmujący się fotografią może wręcz dowolnie zmodyfikować swoje dzieło za pomocą programu.

W dzisiejszych czasach praktycznie każdy może zostać artystą. W zamierzchłych czasach było to dużo trudniejsze. Większości ludzi po prostu nie było stać na zajęcie się sztuką, a tym bardziej na pokazanie swej twórczości szerszej grupie ludzi. Dziś w erze wszechobecnego Internetu jest to dużo prostsze. Każdy może stworzyć jakieś dzieło i przedstawić przykładowo plakaty online szerokiej grupie odbiorców.

Jak zmieniła się rola artystów w społeczeństwie?

Życie artysty nie było łatwe w żadnym okresie historycznym. Można mnożyć przykłady twórców sztuki, którzy żyli w skrajnej biedzie. Wystarczy spojrzeć na historię Rembrandta. Dziś jego dzieła uważane są za jedne z najważniejszych w historii. Nie doczekał się on jednak uznania za czasów swojego życia i zmarł w ubóstwie.

Mimo rozwoju technologi współczesnym artystom zwykle trudno zdobyć uwagę szerokiej publiki. Dawniej dzieła sztuki były powszechnie doceniane. Obecnie mało kto interesuje się sztuką, taką jak obrazy, czy muzyka klasyczna. Poniekąd można powiedzieć, że sztuka doczekała się konkurencji np. pod postacią programów telewizyjnych. Tylko nieliczni artyści są w stanie w pełni skupić się na swojej twórczości bez konieczności podejmowania innej aktywności zawodowej.

kheera