Wassily Kandinsky – Okres Bauhausu i Okres paryski

Okres Bauhausu

W tym czasie Kandinsky miał już międzynarodową reputację jako malarz. Zawsze jednak interesował się nauczaniem, najpierw jako wykładowca prawa i ekonomii zaraz po uzyskaniu dyplomu uniwersyteckiego, potem jako mistrz szkoły malarstwa, którą zorganizował w Monachium, a na koniec jako profesor na Uniwersytecie w Moskwie. Nie wahał się, gdy w 1922 r. zaproponowano mu stanowisko nauczycielskie w Weimarze, w słynnej szkole architektury i sztuki użytkowej Bauhausu. Początkowo jego obowiązki były trochę odległe od jego osobistej działalności, ponieważ Bauhaus nie zajmował się formowaniem “malarzy” w tradycyjnym znaczeniu tego słowa. Dopiero w 1925 roku, kiedy szkoła przeniosła się z Weimaru do Dessau, miał okazję prowadzić lekcje “wolnego” malarstwa. Mimo nieco rutynowej natury jego pracy, wydaje się, że życie w okresie Bauhausu było satysfakcjonujące i przyjemne.

Kandinsky kontynuował swoją twórczą ewolucję w ogólnym kierunku abstrakcji geometrycznej, ale z dynamizmem i gustem. W 1926 roku opublikował także swój drugi ważny traktat “Punkt i linia do płaszczyzny”. W swoim pierwszym traktacie “Duchowość w sztuce” podkreślił szczegółowo ekspresyjność kolorów, na przykład porównując żółty kolor z agresywnym, rzekomo ziemskim dźwiękiem trąby a niebieski z rzekomo niebiańskim dźwiękiem organów piszczałkowych. W drugim traktacie, w tym samym duchu, przeanalizował domniemane efekty abstrakcyjnych elementów rysunku, interpretując linię poziomą, na przykład, jako zimną a pionową linię jako gorącą.

Okres paryski

Chociaż od 1928 roku Kandinsky był obywatelem niemieckim, w 1933 roku wyemigrował do Paryża, gdy naziści zakazali sztuki Buhausu, a jego sztukę abstrakcyjną uznali za “zdegenerowaną”. Przez 11 lat mieszkał w mieszkaniu na paryskim przedmieściu Neuilly-sur-Seine.

W tym ostatnim okresie jego malarstwo, które zaczął nazywać “betonem”, a nie “abstrakcją”, stało się w pewnym stopniu syntezą stylu okresu monachijskiego i geometrycznego stylu Bauhausu. Jego najbardziej znane prace to: “Violet Dominant”, “Dominant Curve”, “Fifteen”, “Moderation” i “Tempered Elan”. Powstawaniu tych prac towarzyszyło pisanie esejów, w których artysta podkreślał rzekomą porażkę nowoczesnego pozytywizmu naukowego i potrzebę postrzegania tego, co nazywał “symbolicznym charakterem substancji fizycznych”.

Kandinsky zmarł w 1944 roku, a jego wpływ na sztukę XX wieku jest absolutnie bezsprzeczny.

kheera