Biennale w Wenecji – Najsłynniejsze Biennale na świecie

Najsłynniejsze Biennale na świecie – Biennale w Wenecji

Weneckie Biennale to najbardziej prestiżowa i najstarsza międzynarodowa wystawa sztuki współczesnej. Biennale po raz pierwszy miało miejsce w 1895 roku i odbyło się pod nazwą “L’ Esposizione Internazionale d’Arte della Città di Venezia” (co po polsku oznacza „Międzynarodowa Wystawa Sztuki Miasta Wenecji”). Przegląd sztuki zorganizowano w specjalnie zbudowanym Palazzo dell’Esposizione w Giardini di Castello.

Nazwa “Biennale” oznacza po włosku “co dwa lata” i po raz pierwszy została użyta właśnie w kontekście wystawy weneckiej. Określenie to przyjęło się i obecnie jest powszechnie używane w odniesieniu do wystaw, które na całym świecie odbywają się co dwa lata.

Weneckie Biennale stało się nieodłącznym elementem programu rozrywkowego tego miasta. Co ciekawe, wiele miast, które niegdyś prezentowały podczas Biennale sztuki nie tylko prace swoich artystów, ale także artystów zagranicznych, odeszło od tej praktyki i pozostało przy promowaniu wyłącznie sztuki narodowej. Stało się tak np. z Biennale w São Paulo. Wenecja, mimo nacjonalistycznemu nurtowi, zachowała charakter międzynarodowy. Obok sztuki współczesnej włoskiej, na tym najważniejszym na świecie przeglądzie sztuki może zaprezentować się każdy kraj, który się zgłosi. Państwa, które nie dysponują własnym, stałym miejscem wystawienniczym, wynajmują tymczasową przestrzeń w mieście gdzie wynajmowanych jest między innymi kilka historycznych Palazzi, lub w Arsenale. Od końca 2010 roku między organizatorami Biennale weneckiego a poszczególnymi krajami obowiązują porozumienia dotyczące budowy i użytkowania stałych pawilonów w Sale d’Armi Arsenale, w zamian za wkład w koszty renowacji budynku. Tylko w 2013 roku w głównym programie Biennale weneckiego wzięło udział około 160 artystów z 88 krajów, w tym 10 krajów pokazywało swoją sztukę po raz pierwszy. Poza głównym programem wystawienniczym przegląd sztuki urozmaicono wieloma wystawami pozaprogramowymi i 47 wydarzeniami towarzyszącymi.

kheera